Cand.Scient.Pol fra KU i Struensee & Co.

September 17, 2018

 

Læs her Cæcilies beretning om, hvordan det er at være færdiguddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet i et konsulenthus, der er specialiseret indenfor den offentlige sektor.

 

Hvornår startede du hos Struensee & Co., og hvordan var din vej dertil (hvornår blev du Cand.Scient.pol)?

Jeg starterede hos Struensee & Co. i august 2017 efter specialeafleveringer og en god lang sommerferie i USA.

Jeg hørte om Struensee & Co. gennem en kammerat, som beskrev Struensee i så positive vendinger, at jeg besluttede mig for at sende en ansøgning. Ansøgningen ledte til en samtale, som ledte til et job.

Hvorfor valgte du at søge ind i konsulentbranchen, og hvad var dine tanker omkring at vælge den vej frem for fx et ministerie?

Jeg var tiltrukket af konsulentbranchens høje tempo og omskiftelighed, som hænger sammen med, at arbejdet er projektbaseret. Man ser hurtigt resultaterne af ens arbejde, og får mulighed for at arbejde med mange forskellige mennesker, sektorer, områder og metoder.

Ensformigheden er lagt på hylden, og man keder sig aldrig!

Hvorfor valgte du at arbejde hos Struensee & Co. frem for andre i samme branche? 

Det tiltalte mig meget, at Struensee & Co. er en forholdsvis nystartet virksomhed. Jeg forestillede mig, at det betød højt til loftet, kort vej fra tanke til handling og mulighed for indflydelse. Min forestilling viste sig heldigvis at ramme hovedet på sømmet.

Dertil spiller Struensee & Co.’s fokus på den offentlige sektor godt sammen med min uddannelse som cant.scient.pol. og interesse for den offentlige sektor.

Hvordan er en typisk arbejdsdag for dig?

Jeg møder ind hos klienten kl. 8:00, gennemgår e-mails og laver en check-liste over dagens to-dos. Kl. 8.30 møder resten af teamet ind, og vil holder det daglige morgen-check-in. Her gennemgår vi dagens møder og arbejdsopgaver. På bagkant af check-in, forbereder jeg dagens møder og interviews. Det kan fx indebære at lave kvantitative dataanalyser, som skal danne baggrund for dialogen i interviewet. Formiddagen bruges herefter på interviews med klienten.

Kl. 12 spiser teamet frokost sammen. Efter frokost bruges resten af dagen på behandling af interviewdata og udarbejdelse af PP-slides. Hvis behov, tages der løbende problemløsninger på teamet mhp. at sikre fremgang i analysen. Hen mod slutningen af dagen gennemgår jeg listen over dagens to-dos. Nogle dage kan alle to-dos tjekkes af, men oftest er der snarere kommet nye til. Dagene er sjældent forudsigelige, hvilket er en af de ting jeg nyder ved mit job.

Hvilke fag fra din uddannelse anvender du i dit arbejde?

Det vigtigste jeg tager med mig fra mit studie er evnen til at indsamle store mængder data (kvantitativ og kvalitativ) og strukturere den på en meningsfuld måde. Det er en kundskab, som man træner i mange forskellige fag og i særdeleshed i specialet.

Metode 1 og 2 er derudover gode redskabsfag, både hvad angår interviewteknik og statistik.

Hvad er det bedste ved dit job?

Der er en tiltro til dine evner fra dag 1, og et helt enormt fokus på at skabe de bedste rammer for din løbende udvikling. Dine kollegaer har en oprigtig interesse i, at det går dig godt. Det udmønter sig bl.a. i feedback hver anden uge og løbende eksponering til forskellige områder, metoder m.v.

Derudover keder man sig aldrig! Hver dag er ny og anderledes, og opgaverne er helt vildt spændende.

Hvordan er det sociale miljø hos Struensee & Co.?

Det sociale miljø er rigtig godt. Givet virksomhedens størrelse kender alle hinanden og der er et rigtig stærkt sammenhold. Det styrkes af, at vi har en masse fede sociale arrangementer. Det inkluderer alt fra ketsjer-aftener, til jazz-koncerter, middage og ginsmagning.

Hvis du skal give et råd til nyuddannede, der også ønsker at søge ind i konsulentbranchen, hvad skal det så være?

Vent ikke på jobopslaget, men send en uopfordret ansøgning! Tro på dine muligheder og evner og forbered dig godt til en mulig samtale.

News from Struensee & Co.