Cand.Scient.Pol fra AU i Struensee & Co.

September 12, 2018

 

Læs her Anders beretning om, hvordan det er at være færdiguddannet cand.scient.pol fra Århus Universitet i et konsulenthus, der er specialiseret indenfor den offentlige sektor.

 

Hvornår startede du hos Struensee & Co., og hvordan var din vej dertil (hvornår blev du Cand.Scient.pol)?

Jeg startede hos Struensee & Co. i august 2017, efter at have afleveret speciale i statskundskab i juni måned. Jeg søgte en stilling hos Struensee & Co. umiddelbart efter at have deltaget i Struensee-dagen for andet år i træk, hvilket var med til at forsikre mig om, at det var det rigtige sted for mig – både fagligt og socialt.

Hvorfor valgte du at søge ind i konsulentbranchen, og hvad var dine tanker omkring at vælge den vej frem for fx et ministerie?

Det var en kombination af muligheden for at prøve kræfter med flere forskellige områder inden for den offentlige sektor, samtidig med de personlige udviklingsmuligheder konsulentbranchen kan tilbyde, i kraft af det store ansvar man får fra dag et som nystartet konsulent. Efterfølgende har jeg også indset, hvor stor værdi der er i at arbejde sammen med super dygtige og engagerede kollegaer, som inspirerer og udfordrer dig hver dag

Hvorfor valgte du at arbejde hos Struensee & Co. frem for andre i samme branche? 

Den største motivationsfaktor for mig var – og er stadig – at være med til at optimere og udvikle den offentlige sektor, og her er der for mig ingen tvivl om, at Struensee & Co. tilbyder de bedste muligheder for at gøre netop det. Dette understreges af de omfattende analyser Struensee & Co. har været med til at lave inden for forsvar, politi, universiteter, sundhedsvæsenet mv. Også er der en særlig stemning ved at være en del af et nyere firma, hvor du kan være med til at præge kulturen.

Hvordan er en typisk arbejdsdag for dig?

Dagen starter med et ”check-in” ofte ude hos klienten, hvor vi internt på teamet gennemgår dagens væsentlige aktiviteter, og aftaler med projektlederen hvad der skal være lavet ved dagens afslutning. Herefter arbejder jeg på en eller flere af de analyser, som jeg har det primære ansvar for. Alt efter hvor langt jeg er i projektet, kan det være alt fra indsamling af kvantitativ data eller kvalitativ data gennem interviews og workshops, bearbejdning og validering af data samt udarbejde slides til den endelige analyse. Arbejdet foregår ofte med løbende inddragelse af klienten, hvor metoden og de foreløbige resultater drøftes skriftligt eller mundtligt. Et par gange henover en arbejdsdag har jeg korte eller lange sessioner med min projektleder, hvor vi diskuterer særlige udfordringer man løber ind i undervejs – fx en diskussion af alternative datakilder efter det nuværende datagrundlag viser sig ikke at være tilstrækkeligt til at understøtte analysen. I løbet af ugen bruger jeg også lidt tid i løbet af dagen på interne opgaver i forbindelse med rekruttering, planlægning af arrangementer mv.

Hvilke fag fra din uddannelse anvender du i dit arbejde?

Der tænker jeg umiddelbart på metode og offentlig forvaltning. Metode eftersom der i alle projekter er behov for at kunne tænkes metodisk og kreativt i forhold til at kunne løse opgaver, hvor den nødvendige data ikke bare ligger klar hos klienten og venter på at blive analyseret – der skal vi som konsulenter ud og grave informationen frem, og det kræver man har sit metodeapparat i orden. Offentlig forvaltning i forhold til at forstå de væsentlige dynamikker, der er særlige for den offentlige sektor.

Hvad er det bedste ved dit job?

Det sammenhold der opstår i et team, når man arbejder tæt sammen på et projekt over flere måneder og den stolthed man føler, når et projekt afsluttes med et godt resultat efter lang tids hårdt arbejde – særligt når analysen indgår i efterfølgende politiske aftaler. Derudover kan jeg efter lidt mere end et år hos Struensee & Co. allerede tydeligt se, hvor meget jeg har udviklet mig fagligt, hvilket hænger sammen med de store forventninger og den store tiltro projektledere og partnere har til ens evner.

Hvordan er det sociale miljø hos Struensee & Co.?

I kraft af Struensee & co. størrelse er det sociale miljø præget af at alle kender alle, og man kommer i løbet af kort tid til at arbejde sammen med og få et tæt bånd til de fleste af ens kollegaer. Der er stor frihed til at man selv kan præge det sociale miljø i den retning man selv er interesseret i – også er der altid nogle, der er villige til at bakke op om alt fra klatreture til koncerter med klassisk musik eller øl fredag efter arbejde

Hvis du skal give et råd til nyuddannede, der også ønsker at søge ind i konsulentbranchen, hvad skal det så være?

For mig var det afgørende at lære virksomhedens kultur og mine kommende kollegaer at kende inden jeg besluttede mig for at søge om at komme til samtale. Derfor vil jeg opfordre til at deltage i arrangementer hos en række forskellige konsulenthuse for at få et indblik i, hvor man selv passer ind. På trods af store ligheder på tværs af branchen har hver virksomhed en særlig profil.

News from Struensee & Co.