Senior Project Leader i Struensee & Co.

February 12, 2019

I Struensee & Co. arbejder vi på at forme fremtidens offentlige sektor. Vi er knap 30 dedikerede medarbejdere fra forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, der assisterer topledelsen i offentlige institutioner, offentligt ejede selskaber og private virksomheder med interesser i den offentlige sektor. Senior projektleder Christina Harboe er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og fortæller her om sin motivation for at arbejde i Struensee & Co. og rollen som senior projektleder.

Jeg arbejder i konsulentbranchen fordi jeg er tiltrukket af en stejl læringskurve og muligheden for at arbejde analytisk med komplekse problemstillinger. Det projektbaserede arbejdsliv passer mig godt, og jeg finder stor motivation i løbende at sætte mig ind i nye områder og problemløse i nye kontekster. Samtidig er det et arbejde, hvor jeg møder og arbejder sammen med mange forskellige slags mennesker og faggrupper.  

Min baggrund er en kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet. Jeg har læst statskundskab, fordi jeg grundlæggende interesserer mig for vores fælles samfund og de rammer det skaber. Jeg er specialiseret i offentlig forvaltning og metode, da jeg har en stor interesse for det offentlige maskinrum og de resultater, det leverer. Det mest meningsfulde jeg kan forestille mig at beskæftige mig med er, hvordan vi som samfund kan få mest muligt ud af vores ressourcer, og levere de bedste rammer for individer og virksomheder. Dét er centralt, fordi krav og forventninger til den offentlige sektor er stadig stigende, mens ressourcerne er knappe.

Struensee & Co. er stedet, hvor jeg kan kombinere min store interesse i den offentlige sektor med tier-1 management konsulent-faglighed. I løbet af min tid i Struensee & Co. har jeg bl.a. arbejdet på budgetanalyser af centrale statslige myndigheder på justits- og forsvarsområdet, analyser af store infrastrukturprojekter såvel som organisations- og procesanalyser på kernevelfærden i den kommunale sektor. Det har været en unik ramme for at udvikle mine problemløsningskompetencer og at arbejde med en bred vifte af metoder. Jeg har samtidig brugt mere end et år på internationale opgaver i Abu Dhabi, Dubai og Hong Kong, hvilket har givet mig en forståelse af og evne til at levere resultater i meget forskellige kulturelle sammenhænge.

Som senior projektleder varetager jeg den daglige ledelse af projekter, herunder problemløsning med teamet, projektstyring og klientkontakt, ligesom jeg har ansvar for at udvikle teamet, så alle har en stejl læringskurve og møder sit fulde potentiale. Jeg står samtidig for at drive vores arbejde på justits- og forsvarsområdet. Det motiverer mig, at det er kerneinstitutioner i den offentlige sektor, hvor effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen er afgørende. Endelig varetager jeg en række interne ansvarsområder, herunder ift. forretningsudvikling og metodeudvikling i Struensee & Co.

 – Christina Harboe

Senior Project Leader

News from Struensee & Co.